განსაკუთრებული სიახლე ფახულანში!

  • ორშაბათი, 11 ოქტომბერი 2021
  • 174 ჯერ

ეს განსაკუთრებული სიახლეა ფახულანში!

ეს არის კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ქალების საუკეთესო მხარდაჭერა, როგორც თვითონ აღნიშნავენ.

ფახულანში (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ბოლო წლების მანძილზე არ არსებობდა არანაირი სასწავლო კურსი, პრაქტიკულ შედეგზე გათვლილი თემატური ინტერაქცია, რომელიც ქალებს დამატებით რეალიზების საშუალებას ან კონკრეტული საქმიანობის პერსპექტივას გაუჩენდა.

ფონდმა „სოხუმმა“ გაითვალისწინა მათი საჭიროება და ფახულანის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრში ჩამოაყალიბა ჭრა-კერვის კურსები. ფონდის ორგანიზებულ ტექნიკურ-მატერიალურ ბაზაზე ქალები უკვე შეუდგნენ სწავლებას -კურსი სამი თვის მანძილზე გაგრძელდება.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image