ორგანიზაციის სტრუქტურა:

ფონდს მართავს გამგეობა და მისი თავმჯდომარე, რომელიც ხელმძღვანელობს წესდებით და შინაგანაწესით.

ორგანიზაციის დაარსების დღიდან ფონდი „სოხუმის“ თავმჯდომარეა ალლა გამახარია.

გამგეობის წევრები:

1. ალლა გამახარია

2. მერი გელაშვილი

3. თამარ კუხალაშვილი

4. ბექა ფოცხვერია

5. თეა თორინავა

 

გამოქვეყნებულია მმართველობა

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image