დასრულდა ხუთთვიანი სატრენინგო კურსი 10 მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში. ახლა წარმატებით მიმდინარეობს შემაჯამებელი შეხვედრები.

ზუგდიდის, სენაკის, თერჯოლის და ვანის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან გამართულ შემაჯამებელ შეხვედრებში აქტიურად ჩაერთნენ სკოლის დირექტორები და პედაგოგები, მოსწავლეთა მშობლები, ახალგაზრდული დეპარტამენტების, რესურსცენტრების და გენდერული თანასწორობის საბჭოების წარმომადგენლები.

მოსწავლეებმა თავიანთი პრეზენტაციების დროს ისაუბრეს სატრენინგო კურსის შედეგებზე.  სკოლის პედაგოგებმა და მშობლებმა აღნიშნეს, რომ  ხუთთვიანმა მუშაობამ კეთილი გავლენა მოახდინა მოზარდებზე. მათ ბევრი რამ ისწავლეს, უფრო აქტიურები და თავდაჯერებულები გახდნენ. მონაწილეთა ერთ ნაწილს უკვე დამოუკიდებლად შეუძლია სატრენინგო მუშაობის წარმართვა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

აგვისტოში დაგეგმილი ტრენინგები ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. ახალგაზრდა მონაწილეების რაოდენობა 175 იყო.

ტრენინგებზე განიხილეს აქტუალური თემები: მშობლებისა და შვილების დამოკიდებულება; ეთიკის და ესთეტიკის ნორმები; კონფლიქტის მშვიდობიანად  მოგვარების უნარები.

მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ და გულახდილად გამოთქვეს მოსაზრებები, რომ კონფლიქტურ სიტუაციაში მშვიდობიანად მოგვარების უნარების გამოყენება  ცხოვრებაში რთულია, თუმცა არა შეუძლებელი.

„კარგი რჩევებია, მაგრამ ცხელ გულზე რთულია ისაუბრო მშვიდი ტონით, თუმცა თუ მოვინდომებ, ყველაფერს  შევძლებ.“

„საინტერესოა ეთიკის და ესთეტიკის ნორმების გაცნობა, ძალიან საჭირო თემაა.“

„გული მწყდება, პროექტი რომ სრულდება.“

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

შეჩერე ოჯახური ძალადობა! - წერია ერთგან.

ძალადობა არ არის გამოსავალი! - ამბობს მეორე.

ეს ბავშვების გაკეთებული პოსტერებია.

მესამეგან - კვლევის ერთ-ერთი დიაგრამაა.

კითხვაზე: ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას ოჯახში? პასუხები ასე განაწილდა: ქალი -  12%, კაცი - 32%, ორივე - 56%. 

ყველაფერი იმ მოზარდების ნახელავია, რომლებიც ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში გადიან ექვსთვიან სატრენინგო კურსს.

ცენტრები 10 მუნიციპალიტეტში მოქმედებს - სამტრედია, თერჯოლა, ბაღდათი, ვანი, ტყიბული, სენაკი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, ჩოხატაური, ქობულეთი.

კონფლიქტის მოგვარების გზები, ძალადობის პრევენცია, ნაადრევი ქორწინება - ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ ტრენინგებზე. მერე კი მოზარდები ერთგვარ საშინაო დავალებას იღებენ: ვინ გაავრცობს თემას? ვინ მოიფიქრებს სათქმელის ორიგინალურ ფორმას? როგორ შეიძლება გავრცელდეს ინფორმაცია პრობლემაზე?

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

97 მოზარდი მონაწილეობდა ვანში, წალენჯიხაში, ტყიბულში, სენაკსა და ქობულეთში ჩატარებულ ტრენინგებზე. ზოგიერთი შეხვედრა ტრადიციული ფორმით, ცოცხლად გაიმართა, ზოგიერთი კი ინტერნეტსივრცეში მოეწყო. ფორმის მიუხედავად, ყველა შეხვედრა ერთნაირად საინტერესო, აქტიური და შემეცნებითი იყო.

ნაადრევი ქორწინება და კონფლიქტის მოგვარების გზები - ამ საკითხებზე იმსჯელეს მოსწავლეებმა ტრენერებთან ერთად. ისინი იხსენებდნენ შესაბამის მაგალითებს, ასაბუთებდნენ, რა ნეგატიური შედეგები ახლავს ნაადრევ ქორწინებას, ან რა მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტის ადრეულ სტადიაზე მოგვარებას.

ასეთი ტიპის შეხვედრები მოზარდებს თავისუფალი მსჯელობის საშუალებას აძლევს. ისინი სწავლობენ აზრის გამოხატვას, აქტიურ მოსმენას, შეკითხვების დასმას და პასუხების გაცემას...

ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიის და საუბრის კულტურა - ყველა ეს უნარ-ჩვევა, რომელიც ახალგაზრდებმა შეიძინეს ან განიმტკიცეს, სატრენინგო კურსის დამსახურებაა.

 

 პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

რა ინფორმაციას ვაწვდით მოზარდებს? როგორი ხედვა უყალიბდებათ მათ? რა შეიძლება დაეხმაროს მათი ცნობიერების ამაღლებაში?

სწორედ მოზარდთა ჯანსაღი აზროვნების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში მოქმედებს.

ივლისის პირველი დღეებიდან დაიწყო სატრენინგო კურსი ახალგაზრდებთან და პირველი ხუთი ტრენინგიც ჩატარდა სამტრედიაში, ბაღდათში, ზუგდიდში, ჩოხატაურსა და თერჯოლაში.

შეხვედრებზე განიხილეს ნაადრევი ქორწინების პრობლემა და კონფლიქტის მოგვარების გზები.

ერთმანეთისგან განსხვავებული იყო ხუთივე ტრენინგი, რომელშიც 97 მოზარდი მონაწილეობდა: აქტიური დისკუსიები, საინტერესო ქეისების განხილვა, გულახდილი უკუკავშირი.

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ ცდილობს, მისცეს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა, იაზროვნონ დროსთან შეფარდებით, ღირებულებებზე მორგებულად, მომავლის საკეთილდღეოდ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

„ყოველი ახალი თვე ახალი შესაძლებლობაა, გაიზარდო სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით, მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, რადგან იმ თემებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც დღეს ყველაზე დიდი გამოწვეევა ჩვენი თაობისთვის.“

„პანდემიამ მოგვიტანა ჩაკეტილობა, გაუცხოება... ეს ტრენინგები კი გულახდილი საუბრის, აზრების გაცვლის და საკუთარი როლის განსაზღვრის შესაძლებლობას გვაძლევს“.

ეს ტრენინგის მონაწილეთა სიტყვებია. 

ქალთა ფონდმა „სოხუმმა“ ივნისის ბოლო ტრენინგები გამართა სენაკის, სამტრედიის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში.

10 მუნიციპალიტეტში დასრულდა აქტიური სატრენინგო კურსი კონფლიქტის ესკალაციის და გენდერული თანასწორობის თემებზე.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში ივნისი დაეთმო კონფლიქტის ესკალაციის და გენდერული თანასწორობის საკითხებს, რაც მოზარდთა ინტერესის ბადეში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს.

სატრენინგო კურსი ჩატარდა თერჯოლაში, ჩოხატაურში, ტყიბულში.

ცოცხალი მაგალითები, როლური თამაშები, ანიმაციური ფილმები ახალგაზრდებთან წარმატებული მუშაობის ყველაზე კარგი მეთოდებია ინფორმირებულობისა და უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის.

მოზარდები ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებთან ერთად მსჯელობენ აქტუალურ პრობლემებზე და გეგმავენ ახალ-ახალ ინიცირებულ ღონისძიებებს, რათა სხვებს გადასცენ სასარგებლო ინფორმაციები და ხელი შეუწყონ ჩართულობას კონფლიქტების პრევენციის კუთხით.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ივნისში, ტრადიციულად, 10 მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში გაიმართება ტრენინგები. ამჯერად პირველ ოთხ შეხვედრაზე გიამბობთ: წალენჯიხის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდებთან  მუშაობა ონლაინ წარიმართა, ზუგდიდში კი ცოცხალი, აქტიური, სავარჯიშოებით დატვირთული ტრენინგი ჩატარდა.

ოთხივე შეხვედრის 72 მონაწილე ინტერესით ჩაერთო აქტუალური საკითხების - კონფლიქტის ესკალაცია და გენდერული ძალადობა - განხილვაში. მათი მუმეტესობისთვის „ესკალაცია“ უცხო სიტყვა იყო, თუმცა მაშინვე დაიმახსოვრეს.

გოგონები და ბიჭები მსჯელობდნენ, კამათობდნენ, გამოთქვამდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. ტრენინგების შემდეგ კი მათ ე.წ. ინიცირებული ღონისძიებების ჩატარება დაიწყეს თავიანთ სკოლებში - ამით ისინი თანატოლებს უჩვენებენ, რა ისწავლეს, რა იციან და სწორედ ეს არის ახალგაზრდებთან მუშაობის საუკეთესო შედეგი.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ჩოხატაურის, ტყიბულის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული შეხვედრებით დასრულდა გაზაფხულის ბოლო თვე ახალგაზრდობის გაძლიერების ცენტრებში.

ყველა შეხვედრა საინტერესო იყო, მონაწილეები აქტიურად მსჯელობდნენ  კონფლიქტებისა და ძალადობის თემაზე. თუმცა ქობულთში ცოცხლად ჩატარებული ტრენინგი მაინც გამოირჩეოდა კრეატიული აქტივობებით.

როგორც მონაწილეები ამბობენ, ტრენინგები ყველა ასაკის მოზარდისთვის კარგი შესაძლებლობაა, იყოს ინფორმირებული ცხოვრებისეულ საკითხებზე.

როგორც ყოველთვის, მაისშიც 10 მუნიციპალიტეტში შექმნილ ახალგაზრდულ ჯგუფებთან ჩატარდა ტრენინგები. მონაწილეთა საერთო რაოდენობა იყო 207. ყველა მათგანი აქტიურად იყო ჩართული აქტუალური პრობლემების განხილვაში, დებატებში, ჯგუფურ მუშაობასა თუ როლურ თამაშებში. მონაწილეთა ნაწილი შემდეგ თავად ატარებს საინტერესო ე.წ. ინიცირებულ ღონისძიებებს. სწორედ ეს არის ახალგაზრდებთან მუშაობის სერიოზული შედეგი.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image