ახალგაზრდულ ცენტრებში ჩატარებულ ტრენინგებს მოჰყვა დამატებითი ინიცირებული ღონისძიებები: საინფორმაციო შეხვედრები, ფილმის ჩვენებები, ინტერვიუების ჩაწერა, ვიდეორგოლები...

ღონისძიებების ერთი ნაწილი ჩატარდა დეკემბრის დასაწყისში და მიეძღვნა 16-დღიან კამპანიას, მეორე ნაწილი კი ეხმაურებოდა ტრენინგებზე განხილულ თემებს: ნაადრევი ქორწინება და ტოლერანტობა. ყველაზე მეტი აქტივობა ჩაატარეს სამტრედიის, ბაღდათის, ვანის და წალენჯიხის ახალგაზრდულმა ცენტრებმა. ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ფეისბუქგვერდზე წარმოდგენილია ახალგაზრდების ყველა ნამუშევარი.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

წალენჯიხა, სამტრედია, ქობულეთი, ზუგდიდი, სენაკი - ამ ხუთი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ცენტრებში დეკემბერში გაგრძელდა ტრენინგების ციკლი - ამჯერად ტოლერანტობისა და ნაადრევი ქორწინების თემაზე. იყო აქტიური განხილვები,  დისკუსია და, რაც ყველაზე მთავარია, ნდობა მონაწილეთა  მხრიდან, რომელსაც პედაგოგები აღნიშნავენ.

ტრენინგებზე გამოიკვეთნენ ლიდერები, რომლებიც ჩაუდგნენ სათავეში ინიცირებული ღონისძიებების ჩატარებას. აქტიურად ჩაერთნენ პედაგოგები, დირექტორები, მშობლები - ინიცირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 1255 მოსწავლემ.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

100  მონაწილე. და შეხვედრების ფართო გეოგრაფია: ბაღდათი, ვანი, ჩოხატაური, თერჯოლა, ტყიბული.

დეკემბრის პირველ ნახევარში ამ ხუთი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებთან გაიმართა ტრენინგები თემაზე: კონფლიქტის მოგვარების გზები. ტოლერანტობის პრობლემა მოზარდებში.

მონაწილეები გახსნილად საუბრობდნენ პრობლემებზე, მოჰყავდათ მაგალითები, მსჯელობდნენ მოგვარების გზებზე.

ტრენინგებში აქტიურად ჩაერთნენ პედაგოგები და შემდეგ დაეხმარნენ მოზარდებს სხვადასხვა აქტივობის მომზადებაში. ამ ჯგუფებმა 35 ინიცირებული ღონისძიება ჩაატარეს და ყველა მიუძღვნეს საერთაშორისო კამპანიას „16 აქტიური დღე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ახალგაზრდების პროტესტი

16-დღიან კამპანიაში განსაკუთრებული ინტერესით ჩაერთნენ ფონდი „სოხუმის“ ახალგაზრდული ცენტრები. ცენტრების წევრები, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგების ციკლი, ახლა დამოუკიდებლად ატარებენ სხვადასხვა სახის ღონისძიებას.

საინფორმაციო შეხვედრა, ნახატების გამოფენა, საინფორმაციო ფურცლის მომზადება, დისკუსია, ფილმის ჩვენება - ასეთია მათ მიერ ინიცირებული აქტივობების ფორმატი. თითოეულ ღონისძიებაში არანაკლებ 20-30 მოსწავლეა ჩართული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ათობით ახალგაზრდა ეცნობა აქტუალურ ინფორმაციას და პროტესტს უცხადებს ძალადობას.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ძალადობისა და კონფლიქტის თემაზე ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ტრენინგი ჩაატარეს ჩოხატაურის, თერჯოლის, სენაკის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.

ეს 6-თვიანი აქტიური მუშაობის ნაწილია და მონაწილეებიც დიდი ინტერესით ჩაერთნენ პროცესში. იყო საინტერესო დისკუსიები, გულახდილი საუბრები, კონკრეტული მაგალითები... 80-მდე ახალგაზრდაა გაერთიანებული ახალგაზრდულ ცენტრებში, ისინი ტრენინგიდან ტრენინგამდე დამოუკიდებელი აქტივობების ინიცირებას ახდენენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ძალადობის ფორმები, იურიდიული ბერკეტები მსხვერპლთა დასაცავად და მოძალადის შესაჩერებლად, კონფლიქტი და მისი მართვა - ამ თემებზე ბაღდათის, წალენჯიხის და ვანის მუნიციპალიტეტების 60-მდე ახალგაზრდას ტრენინგები ჩაუტარდა ონლაინ პლატფორმაზე.

შეხვედრები ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებდა, მოზარდებს მიეცათ შესაძლებლობა, ღიად ემსჯელათ ძალადობასა და კონფლიქტზე. ჩანდა  მოტივაცია, ინტერესი, აქტიური ჩართულობა...

სამომავლოდ დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც გულისხმობს მიღებული ცოდნის  გაზიარებას მოზარდებში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

სამტრედიის, წალენჯიხის, ტყიბულის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრების წევრები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიებში და გულახდილად ისაუბრეს კონფლიქტის, ძალადობის და ბულინგის თემებზე, მოიყვანეს კონკრეტული მაგალითები, დაასახელეს მიზეზებიც.

- სამწუხაროდ, ხშირია მოზარდებში კონფლიქტის და ბულინგის შემთხვევები და ასეთ თემებზე საუბარი ეხმარება ბავშვებს, არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლის ადგილას, ან პირიქით - არ იყონ მჩაგვრელები;

- თემები ძალიან აქტუალურია და საინტერესოა თქვენთან ერთად მათი განხილვა;

- უნდა  ვიცოდე კონფლიქტის მართვა, თავის დაცვა  და მერე არ გავხდები ბულინგის მსხვერპლი.

ასეთი იყო ტრენინგის ბოლოს, ახალგაზრდების ერთი ნაწილის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები. ისინი მზად არიან, ამ თემებზე ისაუბრონ თანატოლებთან, მათაც გააცნონ სიტუაციის მართვის და თავდაცვის მექანიზმები.

ოქტომბერში 10 ტრენინგი ჩატარდა 10 მუნიციპალიტეტიდან შერჩეულ 223  ახალგაზრდასთან.


პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დაიწყო ახალი ხუთთვიანი სატრენინგო კურსი კონფლიქტის მართვის, ძალადობის პრევენციის და ბულინგის თემებზე.

აქტიურად ერთვებიან და თამამად აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებებს ახალგაზრდები  თერჯოლის, ზუგდიდის, სენაკის,  ქობულეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან.

- აუცილებელია ამ აქტუალურ თემებზე საუბარი.

- ჩვენს ასაკში ამ საკითხებზე ძალიან სასარგებლოა ფიქრი, უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვმართოთ კონფლიქტი, არ გავხდეთ ბულინგის მსხვერპლი.

- ცუდია, რომ თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს... კვირაში ერთხელ მაინც იყოს!

ეს სიტყვები მათ ინტერესზე მეტყველებს..

ტრენინგების შემდეგ ისინი მზად არიან, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ სხვა მოსწავლეებს, რათა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი სხვადასხვა არასასურველ სიტუაციაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ონლაინ შეხვედრებით დასრულდა ახალგაზრდებთან ხუთთვიანი სასწავლო კურსის შეჯამება. 20 სექტემბერს შემაჯამებელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  ქობულეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, 22 სექტემბერს კი - ახალგაზრდები თერჯოლის, სამტრედიის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებიდან.

ახალგაზრდული ცენტრების ლიდერებმა წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები. გაიმართა აქტიური დისკუსიები.

ასეთი იყო მონაწილეთა შეფასების ერთი ნაწილი:

„ჩვენ მზად ვართ, გავაგრძელოთ ფონდ „სოხუმთან“ მჭიდრო თანამშრომლობა“.

„ძალიან აქტიური და ყოჩაღი ახალგაზრდები დავინახეთ, რომლებსაც შეუძლიათ აქტუალურ თემებზე ესაუბრონ თავიანთ თანატოლებს“.

„მე ვხედავდი, როგორი პასუხისმგებლობით ამზადებდა ჩემი შვილი დავალებას. ის კიდევ უფრო გააქტიურდა“.

„პრეზენტაციების საშუალებით ახალგაზრდებმა საინტერესოდ წარმოაჩინეს მნიშვნელოვანი თემები“.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image