საკონსულტაციო მუშაობის შედეგები

  • ხუთშაბათი, 25 ნოემბერი 2021
  • 65 ჯერ

სტრესთან გამკლავება, სიმშვიდე, პრობლემების მოგვარება, იმედი… - ეს და უამრავი სხვა შედეგი მოიტანა ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგისა და იურისტის საკონსულტაციო მუშაობამ.

მათ რეგიონებში ონლაინ ჩაატარეს სამი ჯგუფური შეხვედრა და ინდივიდუალური კონსულტაციები ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ბენეფიციარებისთვის. 

გაიმართა მუშაობა კრიზისულ ოჯახებთან, ასევე ონლაინ გაგრძელდა ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია 29 ბენეფიციართან. 

პარალელურად მიმდინარეობდა აქტიური კომუნიკაცია ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარებთან - ფსიქოლოგიური თერაპია, რაც ასე სჭირდება ამ ქალებს...

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება. მოქალაქეთა ინფორმირების გარდა, ამ შეხვედრებზე ოჯახური ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და შემდეგ მათზე რეაგირება ხდება.

ნოემბერში ქობულეთის, წალენჯიხის, ჩოხატაურის, ტყიბულის და სამტრედიის  ცენტრების მობილიზატორებმა იდენტიფიცირებული პრობლემები ფსიქოლოგს და იურისტს  გადასცეს რეაგირებისთვის.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები სხვადასხვა თემში არსებული პრობლემების ადვოკატირებასაც ახდენენ, პროცესში თემის აქტივისტებიც არიან ჩართულები.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

- პანდემიურმა სიტუაციამ კიდევ უფრო გაართულა ურთიერთობები ოჯახის წევრებს შორის, გაიზარდა კონფლიქტების განვითარების რისკები, ამიტომაც გახშირდა ძალადობა ოჯახში. ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო შეხვედრებს  მოსახლეობასთან, ფსიქოლოგის ჩართულობას, - ამგვარი მოსაზრებები ჰქონდათ შეხვედრის მონაწილეებს თერჯოლის, ბაღდათის, ვანის, ზუგდიდის და სენაკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

მობილიზატორების აქტიურობით, თვითმმართველობის სოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, ადგილებზე მოხდა ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და მიმდინარეობს შესაბამისი რეაგირება მსხვერპლთა დასახმარებლად.  

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგი და იურისტი აქტიურად მუშაობდნენ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებთან ერთად. ორი ონლაინ ჯგუფური შეხვედრა გაიმართა ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მცხოვრებ ქალებთან, ხოლო ინდივიდუალური ონლაინ კონსულტაციები ჩაუტარდა ქობულეთელ, წალენჯიხელ და ჩოხატაურელ ბენეფიციარებს.

ბაღდათის, სენაკის და სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში ცოცხალი შეხვედრები მოეწყო - ესწრებოდა 29 ქალი. 

კიდევ: ფსიქოლოგის და იურისტის ინდივიდუალური კონსულტაციები ქუთაისელი ბენეფიციარებისთვის, ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოთერაპია სარებილიტაციო ცენტრში, მუშაობა კრიზისული ოჯახების წევრებთან - ასეთი აქტიური იყო ოქტომბერი.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქალთა გაძლიერება, სამოქალაქო აქტივიზმის გაფართოება ადგილობრივი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ოჯახური ძალადობის პრევენცია საზოგადოებაში - ეს საკითხები თემებში გამართული საინფორმაციო შეხვედრების შემადგენელი ნაწილია.

იდენტიფიცირებული პრობლემა ბევრია, თუმცა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს   ადვოკატირებით, სხვადასხვა სტრუქტურასთან თანამშრომლობით.

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ვანის, წალენჯიხის, ტყიბულის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში უკვე გაჩნდა მოგვარებული პრობლემების ჩამონათვალი და ქალთა ისტორიები პოზიტიური ფინალით, რაც სხვადასხვა ინტერვენციული ჩარევით იქნა მიღწეული.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

- მოსახლეობამ თითქმის არ იცის, რა სახის მხარდაჭერა არსებობს ძალადობის მსხვერპლთათვის. რაც უფრო მეტად არის ქალი ამ საკითხებზე ინფორმირებული, მით უფრო ძლიერია ის.

- შეხვედრები აზრების და შეხედულებების გაზიარების საშუალებაა ჩვენთვის, ყველას სჭირდება მსგავსი სახის განტვირთვა, ვინ როგორ აგვარებს ოჯახურ კონფლიქტებს, ვის შეიძლება მიმართო - ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა.

ასეთი შეფასებები ჰქონდათ მონაწილეებს ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრებზე, რომლებიც სენაკის, თერჯოლის, ბაღდათის, სამტრედიის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა.

საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ რამდენიმე შემთხვევის იდენტიფიცირება მოხდა და რეაგირებისთვის ფსიქოლოგთან გადამისამართდა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

განსაკუთრებული სიახლე ფახულანში!

  • ორშაბათი, 11 ოქტომბერი 2021
  • 88 ჯერ

ეს განსაკუთრებული სიახლეა ფახულანში!

ეს არის კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ქალების საუკეთესო მხარდაჭერა, როგორც თვითონ აღნიშნავენ.

ფახულანში (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ბოლო წლების მანძილზე არ არსებობდა არანაირი სასწავლო კურსი, პრაქტიკულ შედეგზე გათვლილი თემატური ინტერაქცია, რომელიც ქალებს დამატებით რეალიზების საშუალებას ან კონკრეტული საქმიანობის პერსპექტივას გაუჩენდა.

ფონდმა „სოხუმმა“ გაითვალისწინა მათი საჭიროება და ფახულანის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრში ჩამოაყალიბა ჭრა-კერვის კურსები. ფონდის ორგანიზებულ ტექნიკურ-მატერიალურ ბაზაზე ქალები უკვე შეუდგნენ სწავლებას -კურსი სამი თვის მანძილზე გაგრძელდება.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

სექტემბერი საინფორმაციო შეხვედრებისთვის აქტიური გამოდგა: სხვადასხვა თემთან ჩატარებულ შეხვედრებში გამოყენებული იყო როგორც ონლაინ, ასევე ოფლაინ ფორმატი.

საინფორმაციო შეხვედრებიდან იდენტიფიცირებულ იქნა ოჯახური ძალადობის შემთხვევები, რომელთა გადამისამართება მოხდა ფსიქოლოგთან და იურისტთან, საჭიროებიდან  გამომდინარე.

მთელი თვის განმავლობაში ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორები თემში არსებული პრობლემების ადვოკატირების მიზნით ხვდებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.

საინფორმაციო შეხვედრები ათივე სამიზნე მუნიციალიტეტში ჩატარდა და მათ 158 ადამიანი დაესწრო. 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

საშვებულებო პერიოდის მიუხედავად, აგვისტოში აქტიურად მუშაობდნენ ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგი და იურისტი.

ეს ციფრებშიც კარგად ჩანს:

ქალთა მხარდაჭერის 5 ცენტრში გაიმართა ონლაინ და ოფლაინ ჯგუფური შეხვედრები და ინდივიდუალური კონსულტაციები 47 ბენეფიციართან.

ფსიქოლოგმა ჩაატარა მუშაობა სამ კრიზისულ ოჯახთან და ონლაინ ფსიქოთერაპია 16 ადამიანთან.

იურისტმა 4 ონლაინ და 3 უშუალი შეხვედრა მოაწყო ინდივიდუალურად.

ყველა მონაწილე კმაყოფილია საკონულტაციო მუშაობით.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image