მუშაობა ახალი ორგანიზაციის დარეგისტრირებისთვის ვანში

1 2

ონლაინ შეხვედრა ჩატარდა ვანის საინიციატივო ჯგუფთან „ვანი-XXl“. შეხვედრაზე განიხილეს ორგანიზაციის რეგისტრაციის საკითხი, საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემუშავებული წესდება და ის პრიორიტეტები, რომლებზეც ჯგუფის წევრები რეგისტრაციის შემდგომ აპირებენ მუშაობას. დაფიქსირდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების გამოცდილი ორგანიზაციის მხარდაჭერა ამ კუთხით მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ბაღდათი - სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

1 2

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფის მეშვიდე შეხვედრაზე განიხილეს ჯგუფის წევრების მიერ შემუშავებული ეთიკის კოდექსი. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. მონაწილეებმა ეთიკის კოდექსის კონკრეტულ მუხლებთან მიმართებაში თავიანთი მოსაზრებები და რეკომენდაციები დააფიქსირეს. შეჯერდნენ, რომ დოკუმენტის სისრულეში მოყვანისათვის რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა ჩაინიშნოს. ასევე ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა გეგმის მიხედვით გაწერილ კიდევ ერთ აქტივობაზე - გამოავლინონ, თუ რა საჭიროებები გააჩნიათ კონკრეტულ განყოფილებებს და სამსახურებს თანამშრომელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. ამისთვის შესაბამის სამსახურებს დაეგზავნა წერილები და გამოთხოვილ იქნა ჩამონათვალი, რასაც შემდგომ სტრუქტურული სახე მიეცემა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაცია ვანში

1 2 3 4

ვანის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა ონლაინ რეჟიმში. შეხვედრაზე მოწვეულები იყვნენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, რომლებიც ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან ჩაერთნენ. ჯგუფის მუშაობის პრეზენტაციის დროს აქცენტები მიღწეულ შედეგებზე გაკეთდა. სტუმრებს გააცნეს საკრებულოსა და მერიისთვის შემუშავებული ეთიკის კოდექსი, რომელიც უკვე დაეგზავნა შესაბამის სამსახურებს რეკომენდაციების წარსადგენად.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ონლაინ შეხვედრა ცაგერისა და ამბროლაურის პარტნიორ ორგანიზაციებთან

1 2 3

მეწარმე ქალთა ფონდმა ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. დაისვა ახალი ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხი, განხილულ იქნა წესდებაში განსაზღრული მისია და მიმართულებები. ასევე ყურადღება გამახვილდა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სამუშაოებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს გამჭვირვალე, ეფექტიანი და ინკლუზიური საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბებას.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

შეხვედრა ბაღდათის საინიციატივო ჯგუფთან

1 2

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებულ საინიციატივო ჯგუფთან ონლაინ ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა. განხილულ იქნა ჯგუფის დარეგისტირების საკითხი და დებულების სამუშაო ვარიანტი, რომლის შემუშავებაში აქტიურად არის ჩართული ჩვენი პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია „თანასწორობა ახლა“. საკონსულტაციო შეხვედრაზე აქცენტები დაისვა ორგანიზაციის მისიასა და მიმართულებებზე. აღინიშნა, რომ ის მხარდაჭერა, რასაც ისინი ამჟამად გრძნობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ნაბიჯებისთვის დიდ ასპარეზზე.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image