ამ გვერდის ამობედვა

საკონსულტაციო მუშაობის შედეგები

სტრესთან გამკლავება, სიმშვიდე, პრობლემების მოგვარება, იმედი… - ეს და უამრავი სხვა შედეგი მოიტანა ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგისა და იურისტის საკონსულტაციო მუშაობამ.

მათ რეგიონებში ონლაინ ჩაატარეს სამი ჯგუფური შეხვედრა და ინდივიდუალური კონსულტაციები ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ბენეფიციარებისთვის. 

გაიმართა მუშაობა კრიზისულ ოჯახებთან, ასევე ონლაინ გაგრძელდა ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია 29 ბენეფიციართან. 

პარალელურად მიმდინარეობდა აქტიური კომუნიკაცია ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარებთან - ფსიქოლოგიური თერაპია, რაც ასე სჭირდება ამ ქალებს...

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

Related items

Image Gallery