ინფორმაციის ძალა ქალთა მხარდაჭერისთვის

  • პარასკევი, 14 იანვარი 2022
  • 375 ჯერ

„ინფორმაცია ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტია ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად, განსაკუთრებით მაშინ, თუ პრობლემა ოჯახში ძალადობას ეხება“; „ყველასთვის მნიშვნელოვანია ის ინფორმაციები, რომლებიც მოვისმინეთ. გავავრცელებთ ყველგან, რადგან ყველა ქალმა უნდა იცოდეს, რა მექანიზმები არსებობს ქალთა მხარდაჭერის კუთხით“, - ასეთი მოსაზრებები ჰქონდათ საინფორმაციო შეხვედრის მონაწილეებს ზუგდიდში, ვანსა და ბაღდათში გამართულ  შეხვედრებზე.

მონაწილეთა თქმით, ინფორმირებულობა ხელს უწყობს ძალადობის შემთხვევების გამოვლენას ადრეულ სტადიაში და დროულ რეაგირებას. შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა კონკრეტული ქეისები და ძალადობის რისკის ქვეშ მყოფი ქალები გადამისამართდნენ ფსიქოლოგთან.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image