საინფორმაციო შეხვედრები ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში

  • პარასკევი, 12 ნოემბერი 2021
  • 226 ჯერ

- პანდემიურმა სიტუაციამ კიდევ უფრო გაართულა ურთიერთობები ოჯახის წევრებს შორის, გაიზარდა კონფლიქტების განვითარების რისკები, ამიტომაც გახშირდა ძალადობა ოჯახში. ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო შეხვედრებს  მოსახლეობასთან, ფსიქოლოგის ჩართულობას, - ამგვარი მოსაზრებები ჰქონდათ შეხვედრის მონაწილეებს თერჯოლის, ბაღდათის, ვანის, ზუგდიდის და სენაკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

მობილიზატორების აქტიურობით, თვითმმართველობის სოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, ადგილებზე მოხდა ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და მიმდინარეობს შესაბამისი რეაგირება მსხვერპლთა დასახმარებლად.  

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image