„რომ არა ასეთი შეხვედრები, თვითმმართველობის პროგრამებზე ინფორმაცია არ მექნებოდა, თურმე რამდენი რამ გაუთვალისწინებიათ და, დარწმუნებული ვარ, როგორც მე, ისე ბევრს არ აქვს ამაზე ინფორმაცია.“

„არა მარტო ინფორმაცია მივიღე, მცირე სწავლებაც გავიარე, როგორ გამოვიყენო ონლაინ სივრცე საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად.“

ეს შეხვედრების მონაწილეთა უკუკავშირია. შეხვედრები გაიმართა თერჯოლის, სამტრედიის, ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ბენეფიციარებთან.  ისინი გაეცნენ, სწორად როგორ გამოიყენონ ინტერნეტ სივრცე, როგორ იპოვონ  საჭირო მასალა თუ დოკუმენტი. შეხვედრაზე ასევე მიიღეს დეტალური ინფორმაცია ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“.

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

„ჩემთვის მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრა, სადაც დეტალურად ამიხსნეს, როგორ  შევიდე ვებგვერდზე, როგორ  ვიპოვო და ჩამოტვირთო საჭირო ინფორმაცია“. 

„ძნელია, იყო მარტოხელა დედა და თან გამოყო დრო თვითგანვითარებისთვის. ასეთი შეხვედრები კარგია, რომ გაერკვე, როგორ გამოიყენო ვებგვერდი“.

„ამდენი ინფორმაცია ერთ სივრცეში - ეს არის ფუფუნება... უკვე ვფიქრობ, ვის დავეხმარო, ვის ვურჩიო“.

ეს არის უკუკავშირი, რომელიც აპრილში ონლაინ ფორმატით ჩატარებულ შეხვედრებზე დაფიქსირეს მონაწილეებმა. შეხვედრები გაიმართა ქობულეთის, ჩოხატაურის, სენაკისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან.

მათ მიიღეს დეტალური ინფორმაცია ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრი“ www.sosfsokhumi.ge - რატომ შეიქმნა ვებგვერდი, რა მასალებია განთავსებული, როგორ გამოიყენონ ვებგვერდი, რაში დაეხმარება მოწყვლად ჯგუფებს.

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

ტელეფონები SOS აპლიკაციით და ჩვენი თანადგომის ჯადოსნური ღილაკით  რამდენიმე მუნიციპალიტეტში კიდევ „აინთო“: ჩოხატაური, ქობულეთი, ვანი, ბაღდათი, სენაკი, სამტრედია, ზუგდიდი, თერჯოლა, წალენჯიხა, ტყიბული.

ქალთა ფონდმა „სოხუმმა“ განსაკუთრებული აქცია ჩაატარა - მობილური ტელეფონები გადასცა საჩუქრად მოწყვლადი ჯგუფების ქალებს.

ეს კეთილი საქმე ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან ერთად განხორციელდა, რადგან ფონდი „სოხუმისთვის“ მნიშვნელოვანია მუნიციპალურ ორგანოებთან თანამშრომლობა ქალების სოციალური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების ხელმისაწვდომობა“ - ამ თემაზე ჩატარდა კონფერენცია პედაგოგების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სერვისების მიმწოდებელი სუბიექტების ჩართულობით.

თხუთმეტი მუნიციპალიტეტიდან მოწვეულმა 80-მდე მონაწილემ მოისმინა, რა მნიშვნელოვანია კანადის გენდერული თანასწორობის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომლის მიზანია ძალადობის მსხვერპლთა გაძლიერება, ელექტრონული წიგნიერების დონის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედება.

აუდიტორიის მაღალი შეფასება დაიმსახურა ქალთა ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრმა, რომელმაც უკვე ათეულობით ბენეფიციარს უმასპინძლა და პოზიტიურად შეუცვალა მომავალი.

„დღეს ინტერნეტს დიდი ადგილი უჭირავს ინფორმირების კუთხით და ამ სივრცეში ასეთი სერიოზული ინფორმაციული ბაზის არსებობა მნიშვნელოვნად მიმაჩნია“.

„ამ საიტზე ერთად მოიყარა თავი ყველაფერმა, რასაც სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურები აკეთებენ. ამიტომ აქტიურად უნდა ჩავერთოთ მისი პოპულარიზაციის პროცესში.“

ეს არის იმ გამოხმაურებების ნაწილი, რომლებიც  მონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა.

თებერვალში ჩატარდა პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“ შიდა მონიტორინგი, შეფასდა აქტივობების ეფექტურობა და მიღწევები, მოხდა მიღებული გაკვეთილების იდენტიფიცირება და შემუშავდა რეკომენდაციები საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის.

 

ირინა, ჩვენი ფილმის პერსონაჟი, იმ 13 ქალიდან ერთ-ერთია, რომელსაც გასული წლის განმავლობაში ქალთა ფონდ „სოხუმთან“ მოუწია მეგობრობა. 

ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრში ქალები იღებენ ადამიანურ და პროფესიულ მხარდაჭერას, ახალ ცოდნას, პრაქტიკულ უნარებს, განვითარების პერსპექტივას იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად განაგრძონ ცხოვრება.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მსხვერპლი ქალის გადაქცევას ქალად, რომელმაც იცის საკუთარი და სხვების უფლებები და იცის, როგორ დაიცვას ის...

 

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების ხელმისაწვდომობა“ – ეს იყო მრგვალი მაგიდის თემა, რომელიც 15 თებერვალს ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით და კანადის თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა. 

მრგვალი მაგიდის მონაწილეები იყვნენ სენაკის, სამტრედიის, თერჯოლის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ბაღდათის, ვანის, წყალტუბოს, ტყიბულის, ზუგდიდის, ხონის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის, სოციალური სამსახურების და ბავშვთა უფლებების დაცვის განყოფილების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები ტყიბულის, ფოთის, ქუთაისის, ოზურგეთის, თერჯოლის მედიაორგანიზაციებიდან, თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე ფონდი „სოხუმის“ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორები.

ღონისძიების პირველ ნაწილში ქალთა ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა  პროექტის არსზე ისაუბრეს, ასევე  მის ფარგლებში შექმნილ ინოვაციურ და დღესდღეობით ყველაზე საჭირო ვებგვერდზე - ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრულ რესურცენტრსა (http://gbvdigitalresourcecenter.ge/) და მის პოპულარიზაციაზე მუნიციპალიტეტებში - შედეგები და გამოწვევები.

შეხვედრების ფორმატით გათვალისწინებულია მონაწილეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრი“: რა მიზნით შეიქმნა, რა მასალებია განთავსებული, როგორ დაეხმარება მოწყვლად ჯგუფებს. მონაწილეები ასევე ეცნობიან ინტერნეტსივრცის გამოყენებას.

ასეთი შეხვედრები სისტემატურად ტარდება ქალთა ჯგუფებთან. მორიგი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა ქობულეთის, ბაღდათის, ზუგდიდისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან.

შეხვედრებში აქტიურად ჩაერთნენ ბენეფიციარები, რომლებმაც პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სერვისით ისარგებლეს. დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ტექნიკური საშუალებებით ბენეფიციარების დახმარების აქციას. ითქვა, რომ მათთვის ეს არის დიდი იმედი, რომ მარტო არ არიან და მათზე ზრუნავენ. საუბარი ასევე შეეხო ორგანიზაციის სარეაბილიტაციო ცენტრს - ცენტრში ძალადობის მსხვერპლები ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას გადიან, რაც მათთვის დიდი ფუფუნებაა.

 

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

16-დღიანი კამპანიის ისტორია და მნიშვნელობა, მსხვერპლის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერა - ამ საკითხებზე ონლაინ ფორმატში ჩატარდა შეხვედრები წალენჯიხის, ჩოხატაურის, სენაკისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან.

მონაწილეებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრის“: თუ როგორ უნდა იპოვონ საჭირო ინფორმაცია, რა მასალებია განთავსებული და რაში დაეხმარება მოწყვლად ჯგუფებს. შეხვედრებზე დაფიქსირდა მადლიერება ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიმართ, რადგან  აქტუალურ პრობლემებზე მუშაობს და აქტიურად ეხმარება ქალებს.

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით

ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 აქტიური დღის ფარგლებში ქალთა  ფონდმა „სოხუმმა“  განახორციელა სოციალური აქციის მეორე ეტაპი.  ქუთაისი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, თერჯოლა, ტყიბული, ქობულეთი, სენაკი, ვანი - ეს მხოლოდ ერთი კვირის კეთილი მოგზაურობაა და 10 ქალბატონის გულწრფელი მადლიერებაც.

ვახარებთ ადამიანებს: ქალებს, დედებს, შვილებს.  მობილური ტელეფონები, SAFE YOU აპლიკაციით და ჯადოსნური SOS ღილაკით - ერთი ზარი მთელს სამყაროსთან გაკავშირებს!

ჩვენმა ფონდმა ეს საჩუქარი უკვე 24 ბენეფიციარს გადასცა. 

აქციის მთავარი გამოწვევაა უფლებების შესახებ ქალების ინფორმირება, ელექტრონული წიგნიერების ამაღლება და სერვისებთან წვდომა.

 

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image