ასოციაცია „მერკური“ - ადვოკატირების კამპანიაში

ფონდი „სოხუმის“ ადვოკატირების კამპანიაში აქტიურად არის ჩართული ქალთა სამშვიდობო კოალიციის წევრი - ასოციაცია „მერკური“ (ზუგდიდი). ორგანიზაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების მრავალწლიანი გამოცდილების გამოყენებით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ოჯახში ძალადობით დაზარალებულებისთვის სერვისების მიწოდების საკითხის გაუმჯობესებას უწევს ადვოკატირებას.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა ერთ-ერთმა პირველმა დანერგა ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების პროგრამები. 2022 წლის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ამ საკითხზეც მოხდა კვალიფიციურ არასამთავრობო სექტორთან დიალოგი. ადვოკატირების ჯგუფის წევრები აგრძელებენ საფინანსო, იურიდიულ სამსახურთან კონსულტაციებს.

 შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დანერგავს კიდევ ერთ ინოვაციას - აუთსორსინგის მეთოდის გამოყენება დაზარალებულებისთვის კვალიფიციური სერვისის მისაწოდებლად.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

 

გამოქვეყნებულია გენდერული პოლიტიკა

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image