ხონის მუნიციპალიტეტში ქალთა საინიციატივო ორი ჯგუფია. მათთან ჩატარდა ონლაინ შეხვედრები, სადაც განიხილეს ანკეტირების ჩატარების ტექნიკური მხარე, ვადები და განსაზღვრეს ბენეფიციარები. ჯგუფის წევრებს აქვთ მსგავსი გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს წარმატებულ გამოკითხვას.

ონლაინ ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდული ჯგუფის წევრებთანაც. მათ 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის შესახებ ისაუბრეს, კამპანიის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებსა და მიღებულ პრაქტიკაზე.

დეკემბრის დასაწყისში ჯგუფის წევრებს ტრენინგიც ჩაუტარდათ მშვიდობისა და ნდობის შენების საკითხებზე. ონლაინ ფორმატის მიუხედავად, ტრენინგი ინტერაქტიური იყო - მონაწილეებმა გამოავლინეს თავიანთი გამოცდილება და ბევრი სიახლეც გაიგეს.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ქუთაისის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები აქტიურად ჩაერთნენ ონლაინ შეხვედრაში. კვლევის დაწყების წინ მათ მიიღეს  კონსულტაციები და განსაზღვრეს სამიზნე ბენეფიციარები. მოხდა კონკრეტული შემსრულებლების განაწილება და დადგინდა კვლევის ჩატარების ვადები. ანკეტირება 150 ადამიანს მოიცავს.

ონლაინ ჩატარდა ახალგაზრდული ჯგუფის შეხვედრაც. ჯგუფის წევრებმა  ისაუბრეს 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ინიცირებული ღონისძიებების შესახებ. ისინი გმობენ ძალადობას და მათი მოსაზრებით, აქტიური საინფორმაციო მუშაობა ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ქუთაისის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები აქტიურად ჩაერთნენ ონლაინ შეხვედრაში. კვლევის დაწყების წინ მათ მიიღეს  კონსულტაციები და განსაზღვრეს სამიზნე ბენეფიციარები. მოხდა კონკრეტული შემსრულებლების განაწილება და დადგინდა კვლევის ჩატარების ვადები. ანკეტირება 150 ადამიანს მოიცავს.

ონლაინ ჩატარდა ახალგაზრდული ჯგუფის შეხვედრაც. ჯგუფის წევრებმა  ისაუბრეს 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ინიცირებული ღონისძიებების შესახებ. ისინი გმობენ ძალადობას და მათი მოსაზრებით, აქტიური საინფორმაციო მუშაობა ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

დეკემბრიდან ქალთა საინიციატივო ჯგუფები კვლევის პროცესში ჩაერთნენ.  კვლევა მიზნად ისახავს სოციალურ-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით არსებული ბარიერების გენდერულ ანალიზს.

სენაკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა შეხვედრაზე მიიღეს ტექნიკური დავალება, ვინ უნდა იყვნენ სამიზნე ბენეფიციარები. განისაზღვრა რესპონდენტთა რაოდენობა და სამიზნე ჯგუფების სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები.

სენაკის ახალგაზრდული ჯგუფის შეხვედრაზე მონაწილეებმა განხილვის თემად აქციეს ადრეული ქორწინება და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი მხარეები. მოწვეულმა იურისტმა მონაწილეებს კომპეტენტური ინფორმაცია მიაწოდა და შეკითხვებს უპასუხა. 

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

რა ბარიერები ხვდებათ ქალებს  სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში - ამ საკითხების ანალიზს გულისხმობს ფონდი „სოხუმის“ მიერ დაწყებული კვლევა, რომელშიც  წყალტუბოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფიც ჩაერთო.  მონაწილეებს გავლილი აქვთ ტრენინგი, მიღებული აქვთ კონსულტაციები და მზად არიან იმისათვის, რომ ანკეტირების პროცესი გეგმის შესაბამისად წარიმართოს.

წყალტუბოს ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებში განიხილეს ადრეული ქორწინების სამართლებრივი მექანიზმები. შეხვედრები მაღალი ინტერესის და დისკუსიის ფონზე გაიმართა.   

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

საინფორმაციო შეხვედრები, ნახატების გამოფენა, საინფორმაციო ფურცლების და ბანერების მომზადება, ფილმების ჩვენება, აქციები, ვიდეორგოლების მომზადება - ასეთი მრავალმხრივი იყო ახალგაზრდების ჩართულობა საერთაშორისო კამპანიაში  „16 აქტიური დღე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“.

კამპანიაში 7 ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი ჩაერთო. ეს ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. მათ 23 საინტერესო და კრეატიული აქტივობის ორგანიზება შეძლეს - და ასე გააძლიერეს ფონდი „სოხუმის“ პროტესტი ძალადობის წინააღმდეგ.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ფონდმა „სოხუმმა“ მუშაობა დაიწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ნეძში. შეიქმნა ქალთა საინიციატივო ჯგუფი. ჯგუფის წევრებს აქვთ მოტივაცია, ჩაერთონ საპროექტო აქტივობებში და ხელი შეუწყონ სიახლეების დანერგვას სხვადასხვა თემში.

სოფელ კოკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფთან მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ჯგუფის წევრები კვლევის ჩატარებისთვის ემზადებიან. შეხვედრაზე განაწილდა ფუნქციები და პასუხისმგებლობები, შეირჩა რესპონდენტები და სამიზნე ბენეფიციარები.

კოკის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი აქტიურად იყო ჩართული 16-დღიან კამპანიაში და მორიგ შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ამ მუშაობით მიღებული შთაბეჭდილებები: რა აქტივობები ჩაატარეს, როგორ დაგეგმეს და რა შედეგები მიიღეს. მათი თქმით, კამპანიამ შესაძლებლობა მისცა ახალგაზრდებს, სხვადასხვა აქტივობით გამოეხატათ პროტესტი ქალთა მიმართ ძალადობის გამო. 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ქუთაისის ახალგაზრდული ჯგუფის წევრებმა მიიღეს ინფორმაცია კამპანიის „16 აქტიური დღე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ შესახებ და განიხილეს კამპანიის ფარგლებში ჩასატარებელი აქტივობები. მათი აზრით, ძალადობა მიუღებელია და საინფორმაციო სახის ღონისძიებებით შესაძლებელია ადამიანების ცნობიერებაზე გავლენა. მათი აქტიურობის ამოცანაც ეს არის.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ონლაინ შეხვედრაზე ისაუბრეს ადგილობრივი  პრობლემების შესახებ და მათი მოგვარება დაისახეს მიზნად. მათ შორის ერთ-ერთია  -ორახელაშვილის ქუჩის გასუფთავება ეკალ-ბარდებისგან. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ფოკუს-ჯგუფების, ინტერვიუს და ონლაინ ანკეტირების ჩატარებაზე. ამ კუთხით ჯგუფს გამოცდილება აქვს და დეკემბრიდან ისევ ჩაერთვება კვლევის პროცესში.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ფახულანის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა უკვე გაიარა ტრენინგი გამოკითხვის ჩატარების უნარ-ჩვევებზე. მიღებული კომპეტენტური ინფორმაცია ხელს შეუწყობს ფოკუს-ჯგუფების, ინტერვიუების და ანკეტირების ხარისხიანად ჩატარებას. დეკემბერში ჯგუფის წევრები კვლევის პროცესში ჩაერთვებიან. 

ლიის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი კი აქტიურად ერთვება კამპანიაში „16  აქტიური დღე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“. ახალგაზრდებმა გააჟღერეს იდეები, რომელთაც კამპანიის ფარგლებში განახორციელებენ.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

სენაკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრაზე მონაწილეებმა ფოკუს-ჯგუფების და ინტერვიუების პროცესის ძირითად დეტალებზე ისაუბრეს. ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება: რა არის მნიშვნელოვანი საჭირო ინფორმაციის მისაღებად, რა უნდა გაითვალისწინონ რესპონდენტების შერჩევისას.  ჯგუფის წევრები მომავალი თვიდან კვლევაში ჩაერთვებიან და მსგავსი კონსულტაციები  კვლევის პროცესზე პოზიტიურად იმოქმედებს.

სენაკის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩასატარებელ აქტივობებზე იმსჯელეს და საერთო მოსაზრებებზე შეჯერდნენ. ვიდეომიმართვები, აქციები, ქუჩის გამოკითხვები - ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ მსოფლიო პროტესტს სენაკელი ახალგაზრდები რამდენიმე აქტივობით შეუერთდებიან.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image