ამ გვერდის ამობედვა

წყალტუბოს საინიციატივო ჯგუფების მორიგი შეხვედრები

წყალტუბოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები მომდევნო კვლევის ჩასატარებლად ემზადებიან. შეხვედრაზე მათ კიდევ ერთხელ იმსჯელეს ფოკუს-ჯგუფების, ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკურ მხარეზე. განსაზღვრეს ონლაინ გამოკითხვასთან დაკავშირებული რისკები.

ჯგუფის წევრებს აქვთ კვლევის ჩატარების პრაქტიკა. გარდა ამისა, გაიარეს თემატური ტრენინგი ფოკუს-ჯგუფების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების ჩატარების უნარ-ჩვევებზე. ეს გამოცდილება დაეხმარება მათ პროცესის სწორად დაგეგმვასა და წარმართვაში.

წყალტუბოს ახალგაზრდული კლუბების წევრებმა მორიგ შეხვედრაზე კამპანიის ფარგლებში ჩასატარებელ აქტივობებზე იმსჯელეს. მათი მოსაზრებით,  16-დღიანი კამპანია კარგი შესაძლებლობაა ძალადობის მიმართ პროტესტის გამოსახატად, ორივე ახალგაზრდული კლუბი საერთაშორისო კამპანიას რამდენიმე აქტივობით შეუერთდება.

 პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

Related items

Image Gallery