ივლისის თვეში პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში წყალტუბო, სენაკი, ხონი, ქუთაისი, წალენჯიხა და ზუგდიდი ჩატარდა საინფომაციო შეხვედრები ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან.

ძირითადი საკითხი, რომლის განხილვაც მოხდა შეხვედრებზე იყო ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა.

ქალბატონებს მიეწოდან ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა პროგრამები არის წარმოდგენილი მათ მუნიციპალიტეტებში, როგორ ჩავერთოთ ამ პროგრამებში, თანამშრომლობის რა შესაძლებლობები არსებობს.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ხუთი თვეა, უკრაინაში ომია. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში მატულობს ლტოლვილთა რიცხვიც.

წინა თვის ბოლოს ჩვენს ბაზაში უკრაინიდან ჩამოსული 122 ადამიანი იყო, ახლა კი 197-ია. მათი ნაწილი ქუთაისში ცხოვრობს, ნაწილი - წყალტუბოში, სენაკში, ზუგდიდში, ტყიბულში, ხარაგაულში, ვანში, სამტრედიაში.

ქალთა ფონდმა „სოხუმმა“ ივლისში 15 ოჯახს გაუწია დახმარება. დაეხმარა ცალკეულ ადამიანებსაც. ვინაიდან აგვისტო საშვებულებო პერიოდია, მხარდაჭერის ჯგუფი ცდილობს, ამ თვეში კიდევ დაარიგოს დახმარების პაკეტები.

2 ივლისს ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ორგანიზებულ შეხვედრაში, სადაც ესწრებოდნენ ჯანდაცვის, საგარეო საქმეთა საინისტროს და სხვა უწყებების წარმომადგენლები. დაისვა ბევრი საჭირბოროტო საკითხი, რომლებიც სასწრაფო გადაწყვეტას საჭიროებს, მაგ., მცირეწლოვანი ბავშვების მკურნალობის, მშობიარობის, უფასო აცრების საკითხი.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქსელურ მუშაობაზე, ქსელის წევრების პასუხისმგებლობასა და გუნდურობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს მორიგ შეხვედრაზე ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა.

მათ კიდევ ერთხელ გამოხატეს თავიანთი პოზიცია, რომ მზად არიან,  აქტიურად ჩაერთონ  დევნილთა საჭიროებების იდენტიფიცირების და პრობლემების გადაჭრის პროცესში.

შეხვედრაზე მონაწილეებმა დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ლოკალური ქსელის შექმნასთან დაკავშირებით. მათი აზრით,  ფართო ქსელური მუშაობა ხელს შეუწყობს დევნილთა პრობლემების მოგვარებას.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ხონის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე განიხილეს ქსელის შექმნის და მუშაობის პრინციპები: თუ რა სტრატეგიული მიმართულებები უნდა ჰქონდეს ქსელს, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ადგილობრივ დონეზე გაეროს რეზოლუცია 1325-ის იმპლემენტაციის კუთხით. ჯგუფის წევრები მოტივირებული არიან როგორც ადგილობრივ, ისე რეგიონალურ ქსელში აქტიური ჩართვისთვის. შეხვედრაზე გამოიკვეთა ადგილობრივი თემისთვის ყველაზე სენსიტიური პრობლემები.

შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებმა ნახეს კლიპი, რომელშიც პროექტში ჩართული ქალები  ტრენინგების ციკლზე საუბრობენ. ტრენინგების შედეგად ყველა მათგანის კომპეტენცია გაიზარდა სხვადასხვა მიმართულებით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ისინი აქტიურად იმუშავებენ თავიანთ თემში, რათა უკეთესობისკენ შეცვალონ დევნილი ქალების და გოგონების ცხოვრება.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სენაკის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრაზე ინტერაქტიულ რეჟიმში გაიმართა მსჯელობა შემდეგ საკითხებზე: რატომ არის მნიშვნელოვანი ქსელური მუშაობა, რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს პრობლემების ადვოკატირების მიმართულებით.

მონაწილეებმა საკუთარი პოზიციები გამოხატეს: რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროთ ქსელის წევრებს, რამდენად მნიშვნელოვანია გუნდური მუშაობა.

მათი შეფასებით, ქსელის სახელით დასმული პრობლემა უფრო მეტად არის შედეგზე ორიენტირებული, რადგანაც პრობლემის მოგვარების რესურსები უფრო მეტია.

შეხვედრის დასასრულს მონაწილეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში შეიქმნას ლოკალური ქსელი, რომელიც შემდგომში ფართო ქსელურ მუშაობას დაუდებს სათავეს.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

14 ივლისს ფონდი „სოხუმის“ სათაო ოფისს ქუთაისში ეწვივნენ USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები.

ახალგაზრდული პროგრამების უფროსი მრჩეველი ბატონი გიორგი ხეჩინაშვილი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პოლიტიკური ოფიცერი ბატონი ენტონ კუპერი.

სტუმრებმა მოისმინეს ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობისა და პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სამუშაოს შესახებ, თუ რა აქტივობები განხორციელდა დღემდე პროექტის ფარგლებში, ასევე, მონაწილეებმა ისაუბრეს არსებულ გამოწვევებსა და წარმატებაზე... თუ რა დადებითი ცვლილებების შეიტანა შეძლო ფონდი „სოხუმის“ მიერ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფებმა მუნიციპალიტეტებში USAID-ის მხარდაჭერით.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქსელის შექმნა წყალტუბოში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამუშაო (საინიციატივო) ჯგუფის შეხვედრის პირველი ნახევარი მიეძღვნა ქსელის შექმნის პრინციპებს, მუშაობის ძირითად მახასიათებლებს, მიზნობრივ დანიშნულებას, ქსელური მუშაობის უპირატესობას და ბარიერებს, სოციალურ ცვლილებებს.  მონაწილეებმა აქტიური ჩართულობის მზაობა დააფიქსირეს დევნილთა საჭიროებების გამოვლენის და პრობლემების გადაჭრის პროცესში. მათ ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დევნილთა ჩასახლებებში გამოიკვეთა ანკეტირების დროს.

შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო ქსელის შექმნას, ქსელურ მუშაობაში ჩართვის მსურველთა ხელმოწერას, სამომავლო სტრატეგიული გეგმების შემუშავებას და თანამონაწილეობას გაეროს რეზოლუცია 1325-ის იმპლემენტაციაში.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

მორიგ შეხვედრაზე ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს, რომ აქტიურად ჩაერთვებიან იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა საჭიროებების გამოვლენასა და პრობლემების გადაჭრის პროცესში.

დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებმა აღნიშნეს ის გამოწვევები, რომლებიც წლებია, აწუხებთ. თავიანთ პრობლემებზე ისაუბრეს იმათაც, ვინც მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ცხოვრობს.

შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა ქსელის შექმნასა და ქსელურ მუშაობაზე. განხილულ იქნა ქალთა ქსელის სტრატეგიული მიმართულებები, რომლის მიზანია გაეროს რეზოლუცია 1325-ის იმპლემენტაცია ადგილობრივ დონეზე.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ხონის მე-3 საჯარო სკოლას უაღრესად აქტიური ბავშვები ჰქავს...

და აი, მათი პროექტიც -"ეკოლოგია და ჯანსაღი ცხოვრების წესი" დასრულდა.

ახალგაზრდულმა საინიციატივო ჯგუფმა ჩაატარა შემაჯამებელი შეხვედრა, რომელზეც წარადგინეს პროექტის პრეზენტაცია, ისაუბრეს მიღებულ შედეგებზე და განხორციელებულ აქტივობებზე.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები სხვა სკოლის მოსწავლეებთან, მრგვალი მაგიდა, ველომარათონი, გამწვანებისა და დასუფთავების აქციები...

პროექტმა ხელი შეუწყო თემში ჯანსაღი ცხოვრებისა და ეკოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image