საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო

დასრულდა პროექტი, რომელმაც დიდი გამოცდილება შესძინა მის მონაწილეებს.

პროექტი, რომელიც წარმატებით ჩაიწერა ფონდი „სოხუმის“ და მისი პარტნიორების -  მეწარმე ქალთა ფონდისა და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ - ისტორიაში.

ბოლოს - ტრადიციის მიხედვით, მომზადდა პუბლიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს არის გამოცდილების გაზიარება დაინტერესებული პირებისთვის. სახელმძღვანელო, რომელშიც დეტალურადაა წარმოდგენილი პროექტის შედეგები, მიღწევები, მიღებული გაკვეთილები.

მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

 

განახლდა ხუთშაბათი, 18 ნოემბერი 2021 19:27
გამოქვეყნებულია გენდერული მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image