ფორუმ-თეატრი ქუთაისში

1ფონდი „სოხუმის“ ფორუმ-თეატრმა ქუთაისის კოლექტიურ ცენტრ „მთის ბროლში“ გამართა წარმოდგენები. მაყურებელთა შორის სჭარბობდნენ მოსწავლეები.
მათ თავი შეიკავეს სცენებში ჩართვისგან, მაგრამ აქტიური და საინტერესო დისკუსია მოაწყვეს ახალგაზრდა მსახიობებთან ერთად.
 
2
 
 
 
 
 
პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია BrotfürdieWeltEvangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფორუმ-თეატრის წარმოდგენები წყალტუბოს 1-ლ საჯარო სკოლაში

1ფონდი „სოხუმის“ ფორუმ-თეატრმა 6 წარმოდგენა გამართა წყალტუბოს 1-ლ საჯარო სკოლაში. შეხვედრას ესწრებოდა  68 მოსწავლე, მასწავლებლები და სკოლის დირექტორი.
2
სცენების ნახვის შემდეგ არა მარტო მოსწავლეები, დირექტორიც კი ჩაერთო თამაშში. ამას  აქტიური დისკუსიები მოჰყვა. ყოველივე ეს საინტერესო და შთამბეჭდავი აღმოჩნდა.
მოსწავლეებმა სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს ახალგაზრდა მსახიობებთან, სკოლის დირექტორს კი გაუჩნდა მეტყველებისა და თეატრალური წრეების გახსნის იდეა.
 
 
პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienstმხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image